สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-218192

 

ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น 9,900 บาท เดือนเมษา - กันยา 61

 
  • รายละเอียด
  • เงื่อนไข
  • รูปภาพ
  • อื่นๆ

สนามบินเชียงใหม่-หลวงพระบาง-สนามบินเชียงใหม่

Easy Tour, Lao airlines, 3 วัน 2 คืน

โรงแรมเมืองทอง หรือ เทียบเท่า

9,900บาทต่อท่าน

 

 

วันแรกของการเดินทาง, สนามบินเชียงใหม่ - หลวงพระบาง

รายการ   เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง โดย Lao Airlines | Flight Number QV636 CNX 15.15 - LPQ 16.25, รับคณะที่สนามบินหลวงพระบาง, เดินทางสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง, เช็คอินที่พัก

มื้อค่ำ      Dokjampa Restaurantโรงแรมเมืองทอง (มื้อที่ 1)

รายการ   กลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สองของการเดินทาง, หลวงพระบาง

รายการ   ตักบาตรข้าวเหนียว, ตลาดเช้า

มื้อเช้า     ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 2)

รายการ   หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง พระราชวังเก่า,วัดเชียงทอง

มื้อเที่ยง   ร้านอาหารปากห้วยมีไซ (มื้อที่ 3)

รายการ   บ้านผานม, วัดป่าโพนเพา, พระธาตุพูสี

มื้อค่ำ      อิสระ

รายการ   อิสระ

 

วันที่สามของการเดินทาง, หลวงพระบาง - สนามบินเชียงใหม่

มื้อเช้า     ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 4)

รายการ   อิสระตามอัธยาศัย, เช็คอินสายการบินที่เค้าเตอร์โรงแรมเมืองทอง พร้อมโหลดกระเป๋า

มื้อเที่ยง   Dokjampa Restaurantโรงแรมเมืองทอง(มื้อที่ 5)

เมนู        เฝอหรือ ข้าวเปียก หรือ ข้าวซอย

รายการ   เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง, ส่งคณะที่ สนามบินหลวงพระบาง, Lao Airlines | Flight Number QV635 LPQ 13.10 - CNX 14.20

 

โรงแรมที่หลวงพระบาง, Muangthong Hotel หรือเทียบเท่า

 

อัตราค่าบริการ ท่านละ

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็ก ไม่เกิน 2 ขวบ

เด็ก 2 - ไม่เกิน 12 ขวบ

2-3 ท่าน ต่อห้อง

1 ท่านต่อห้อง

ไม่เสริมเตียง

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

เสริมเตียง

2-3ท่าน

9,900

11,500

1,500

2,000

8,400

8,400

4 ท่าน ขึ้นไป

9,900

11,500

1,500

2,000

8,400

8,400

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

             + ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินหลวงพระบาง - สนามบินเชียงใหม่

+ Van Toyota HiAce Commuter

+ ที่พัก 2 คืน

+ น้ำดื่ม ผ้าเย็น (เช้า 1, บ่าย 1)

+ อาหาร 5 มื้อ

+ ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ประเทศลาว

+ ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ

+ 8 ท่านขึ้นไป ใช้มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาไทย นำเที่ยว, ต่ำกว่า 8 ท่าน ใช้คนขับรถ นำเที่ยว

+ ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ บริษัทไทยประกันภัย

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

+ อาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ

+ ใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ

+ ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ

+ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย

+ ธรรมเนียมวีซ่า สำหรับลูกค้าต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย

+ ข้าวเหนียวพร้อมอุปกรณ์ สำหรับตักบาตร

 

 

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

8-9 42/12 อาคารรริมน้ำแมนชั่น ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 โทรสาร 053-218191

 

ติดต่อ-คุณเอ๋ 053-218192 / Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ

ติดต่อ-คุณเอม 053-218192 /  Tour.Swantravel@hotmail.com
ทัวร์ในประเทศ

ติดต่อ-คุณเดียร์ 053-218192 /  Tour01.Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ ( ญี่ปุ่น,จีน,เวียดนาม,ลาว,เขมร )

ติดต่อ-คุณหนุ่ย 089-7009798 /SwanTour01@gmail.com
ทัวร์ต่างประเทศ ( คาราวานทัวร์ ,อินเดีย,เนปาล,ศริลังกา,ภูฏาน,ตุรกี,ยุโรป,เซาท์แอฟฟริกา)

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
ติดต่อขอข้อมูลได้ทุกวัน (ประตูไผ่ล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  )

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์สำนักงานใหญ่ : B108-9 อาคารริมน้ำแมนชั่น ( ประตูไผ่ล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ) ถนนคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.) เลขทะเบียนบริษัท : 050-555-6007-051 Contact:053-218192 ,089-7009798,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 


  

Tour Promotions

แสดงโปรโมชั่นทั้งหมด >>>

จองแพคเกจทัวร์ : ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น 9,900 บาท เดือนเมษา - กันยา 61


©Copyright Allreserved 2000- 2016 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ