สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-218192

 

ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น 11,900 บาท ใช้ได้ถึงเดือนมีค62

 
  • รายละเอียด
  • เงื่อนไข
  • รูปภาพ
  • อื่นๆ

สนามบินเชียงใหม่-หลวงพระบาง-สนามบินเชียงใหม่

Easy Tour, Lao airlines, 3 วัน 2 คืน

โรงแรมเมืองทอง หรือ เทียบเท่า

11,900 บาทต่อท่าน

 

วันแรกของการเดินทาง, สนามบินเชียงใหม่ - หลวงพระบาง

รายการ   เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง โดย Lao Airlines | Flight Number QV636 CNX 15.15 - LPQ 16.25, รับคณะที่สนามบินหลวงพระบาง, เดินทางสู่ตัวนครหลวงพระบาง, เช็คอินที่พัก

มื้อค่ำ      Dokjampa Restaurantโรงแรมเมืองทอง (มื้อที่ 1)

รายการ   กลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สองของการเดินทาง, หลวงพระบาง

รายการ   ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว

มื้อเช้า     ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 2)

รายการ   เที่ยวชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง, เที่ยวชม หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า),

เที่ยวชม วัดเชียงทอง

มื้อเที่ยง   ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)

รายการ   เลือกซื้อสินค้าทำมือ อาทิ ผ้าทอมือ เครื่องเงิน ที่ บ้านผานม, เที่ยวชมวัดป่าโพนเพา,

สักการะพระธาตุพูสี,เลือกซื้อของฝาก นานาชนิด ที่ ตลาดมืดหลวงพระบาง

มื้อค่ำ      อิสระตามอัธยาศัย

รายการ   20.00 น. กลับสู่ที่พัก,อิสระตามอัธยาศัย

 

วันที่สามของการเดินทาง, หลวงพระบาง - สนามบินเชียงใหม่

มื้อเช้า     ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 4)

รายการ   อิสระตามอัธยาศัย, เช็คอินสายการบินที่เค้าเตอร์โรงแรมเมืองทอง พร้อมโหลดกระเป๋า

มื้อเที่ยง   DOKJAMPA Restaurantโรงแรมเมืองทอง (มื้อที่ 5), เมนูเฝอหรือ ข้าวเปียก หรือ ข้าวซอย

รายการ   เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง, ส่งคณะที่ สนามบินหลวงพระบาง, Lao Airlines | Flight Number QV635 LPQ 13.05 - CNX 14.15

 

โรงแรมที่หลวงพระบาง, Muangthong Hotel หรือเทียบเท่า

 

อัตราค่าบริการ ท่านละ

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็ก ไม่เกิน 2 ขวบ

เด็ก 2 - ไม่เกิน 12 ขวบ

2-3 ท่าน ต่อห้อง

1 ท่านต่อห้อง

ไม่เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

เสริมเตียง

2 - 3 ท่าน

11,900

14,400

call

call

call

4ท่านขึ้นไป

11,900

14,400

call

call

call

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

+ ตั๋วเครื่องบินสายการบินลาว สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินหลวงพระบาง - สนามบินเชียงใหม่

+ รถปรับอากาศ

+ ที่พัก 2 คืน

+ น้ำดื่ม ผ้าเย็น (เช้า 1, บ่าย 1)

+ อาหาร 5 มื้อ

+ ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ประเทศลาว

+ ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ

+ 8 ท่านขึ้นไป ใช้มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาไทย นำเที่ยว, ต่ำกว่า 8 ท่าน ใช้คนขับรถ นำเที่ยว

+ ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ บริษัทไทยประกันภัย

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

          - อาหาร, เครื่องดื่ม, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ

          - ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ไม่บังคับแล้วแต่ความพอใจ

          - ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

          - ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สัญชาติใน ASEAN ไม่ต้องทำวีซ่าท่องเที่ยว)

          - ข้าวเหนียวพร้อมอุปกรณ์ สำหรับตักบาตร

 

เงื่อนไข

          + ออกตั๋ว Now - 25 Mar 2019

          + เดินทาง 1 Oct 2018 - 31 Mar 2019

 

หมายเหตุ

          + Non reroute, Non refund

          + เปลี่ยนวันเดินทาง ครั้งละ 1,000 บาท ต่อท่าน

 

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 

ติดต่อ-คุณเอ๋ 053-218192 / Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ

ติดต่อ-คุณเอม 053-218192 /  Tour.Swantravel@hotmail.com
ทัวร์ในประเทศ

ติดต่อ-คุณเดียร์ 053-218192 /  Tour01.Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ ( ญี่ปุ่น,จีน,เวียดนาม,ลาว,เขมร )

ติดต่อ-คุณหนุ่ย 089-7009798 /SwanTour01@gmail.com
ทัวร์ต่างประเทศ ( คาราวานทัวร์ ,อินเดีย,เนปาล,ศริลังกา,ภูฏาน,ตุรกี,ยุโรป,เซาท์แอฟฟริกา)

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.) เลขทะเบียนบริษัท : 050-555-6007-051 Contact:053-218192 ,089-7009798,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined

ทัวร์หลวงพระบางโปรโมชั่น 11,900 บาท ใช้ได้ถึงเดือนมีค62

;

©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ