สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-114506

 

(4) ทัวร์น่าน หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นจาก จ. กทม. ( บินลง จ.น่าน-บินกลับจากหลวงพระบาง-กทม.) 16,900.- บาท

 
  • รายละเอียด
  • เงื่อนไข
  • รูปภาพ
  • อื่นๆ

กรุงเทพฯ น่าน หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน

(ไปรถ-กลับเครื่องบิน )
 เริ่มต้น 8 ท่าน 16,900.- บาท ต่อท่าน

แพ็คเกจนี้สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ( เลือกวันเดินทางได้เอง )

( รวมรถตู้วีไอพี จาก-น่าน-หลวงพระบาง-ตั๋วเครื่องบินกลับเชียงใหม่ 1 ขา
 + เที่ยวเมืองน่าน พร้อมที่พัก 1 คืน )

 

 

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-น่าน   ( อาหารเย็น 1 มื้อ )

เช้า     ท่านเช็คอิน ณ สนามบินดอนเมืองด้วยตัวเอง.................
         ( ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-น่าน ไม่ได้รวมในโปรแกรมทัวร์ ท่านต้องซื้อเองนะครับ ...ซื้อกับบริษัททัวร์ใกล้บ้าน Nok Air /Air Asia )
สาย     พนักงานของบริษัทเทคไทยทัวร์จำกัด ( สวอนทราเวล ) รอรับท่าน ณ สนามบินน่าน
12.00  อาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย     นำชมตัวเมืองน่าน ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน,วัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย,ภาพจิตรกรรมฝาผนังกระซิบรักบันลือโลก
          วัดภูมินทร์,วัดช้างค้ำ
,ไหว้พระธาตุแช่แห้งประจำปีเกิดปีเถาะ เดินทางต่อไปยัง อ.ท่าวังผา,ชมวัดไทลื้อหนองบัว
          อ.ท่าวังผาเลือกซื้อผ้าทอไทลื้อ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง อ.ปัว นำท่านเข้าพัก ณ อูปแก้วรีสอร์ท
เย็น     และรับประทานอาหารค่ำ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สองของการเดินทาง น่าน-หลวงพระบาง ( อาหาร 3 มื้อ )

06.30  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก / จากนั้นออกเดินทางไปยังชายแดนไทย ลาว
08.00 ถึงด่านห้วยโก๋น นำท่านผ่านพิธีการข้ามแดนไทย สู่ตม.น้ำเงินประเทศลาว จากนั้นเดินทางสู่ 
         หลวงพระบาง โดยใช้เส้นทางเมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี
เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ เมืองไชยยะบุรี
บ่าย     เดินทางต่อไปยังเมืองหลวงพระบาง / แวะเที่ยวน้ำตกตาดกวางสี
เย็น     รับประทานอาหารเย็น / เข้าสู่ที่พัก / ภาคกลางคืน ชมตลาดกลางคืนหลวงพระบาง

 

 

วันที่สามของการเดินทาง  หลวงพระบาง (อาหาร 3 มื้อ )

เช้าตรู่  ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ,นำชมวัดใหม่สุวรรณภูมิมา,ตลาดเช้าหลวงพระบาง
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
สาย    นำชม หมู่บ้านผานม เป็นหมู่บ้านทอผ้า ทำเครื่องเงิน จากนั้นนำท่านล่องเรือแม่น้ำโขงเพื่อไปชมความงดงามของถ้ำติ่ง
         ที่มีพระพุทธรูปภายในถ้ำมากกว่า 2,000 องค์ , นำชมบ้านซ่างไห
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย     นำชมวัดวิชุนราช, พระธาตุหมากโม, พิพิธภัณฑ์ พระราชวังเก่า, หอพระบาง ,วัดเชียงทอง, พระธาตุพูสี
เย็น     รับประทานอาหารเย็น / พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง หลวงพระบาง กทม. ( อาหาร 2 มื้อ )

เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
06.00  นำท่านเดินทางไปสนามบินหลวงพระบางเพื่อเช็คอินเดินทางกลับกรุงเทพฯ
07.40  บินตรงสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาวเที่ยวบินที่ QV 631 07.40-09.20  LPQ-BKK
09.20  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ (ต่อท่าน )กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 15-60 ท่านขึ้นไป ให้ขอราคาจากพนักงานบริษัท

 

อัตราค่าบริการ (ต่อท่าน )กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 15-60 ท่านขึ้นไป ให้ขอราคาจากพนักงานบริษัท

 

โรงแรม

 

2 ท่าน

3 ท่าน

4 ท่าน

5-6 ท่าน

7-9 ท่าน

เฮือนพัก 2 ดาว

นาเวียงคำ , หายโศก

 

25,900.-

21,900.-

19,900.-

17,900.-

16,900.-

โรงแรม 3 ดาว

วันชนะ,สิบสองปันนา

 

27,900.-

22,900.-

20,900.-

18,900.-

17,900.-

โรงแรม 4 ดาว

เมืองทอง

28,900.-

23,900.-

21,900.-

19,900.-

18,900.-

 

ค่าบริการรวม

ล่องเรือถ้ำติ่ง,รถตู้ปรับอากาศ น่าน-หลวงพระบาง+ตั๋วเครื่องบินสายการบินลาวกลับ กทม.1 ขา ,ที่พักในหลวงพระบาง 2 คืน
,ที่พักในเมืองน่าน 1 คืน พร้อมอาหารเย็น+เช้า น้ำดื่มและผ้าเย็นบนรถ,อาหาร 9 มื้อ(อาหาร 6 อย่าง ต่อชุด 1 ชุดต่อ 4 ท่าน)
,ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวประเทศลาว,บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ , มัคคุเทศก์ท้องถิ่น,ประกันภัยการเดินทาง

ค่าบริการไม่รวม

อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย
, ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ , ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-น่าน


 เงื่อนไขเพิ่มเติม

(1)  ถ้าต้องการให้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญพร้อมการแสดงชุดเล็ก คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,500 บาทต่อกรุ๊ป

(2)อุปกรณ์ตักบาตรข้าวเหนียว ชุดละ 100 บาท // ท่านสามารถเตรียมของตักบาตรมาจากบ้านได้

(3)  การเดินทางตามโปรแกรมนี้คนไทยต้องใช้พาสปอร์ต (ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรประชาชน )

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined

(4) ทัวร์น่าน หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นจาก จ. กทม. ( บินลง จ.น่าน-บินกลับจากหลวงพระบาง-กทม.) 16,900.- บาท

;

©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ