สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-218192

 

ทัวร์เกาหลี เดือนมีนาคม 2561

 
  • รายละเอียด
  • เงื่อนไข
  • รูปภาพ
  • อื่นๆ

 

วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ

19.00 น.      คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 6เคาน์เตอร์ K

                    สายการบิน JIN AIR (LJ)มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

22.40น.       นำท่านเหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN  AIRเที่ยวบินที่LJ004(บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชั่วโมง)

 

วันที่สอง          สนามบินอินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)-เกาะนามิ-ไร่สตรอเบอร์รี่-ชมงานเทศกาลประดับไฟในเกาหลี (Lighting Festival)

06.00น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้(เวลาเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)

หลังจากผ่านพิธิการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทาง ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามไปยังเกาะนามิ(ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ให้ท่านชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี“WINTER LOVE SONG”อันโด่งดัง ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ ผ่านดงต้นสน ต้นเกาลัด มีเวลาให้ท่านได้เก็บบรรยากาศสุดประทับใจ…

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู: ทัคคาลบี้ ไก่ผัดซอสเกาหลี

นำท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา และท่านยังสามารถเลือกเก็บเลือกชิมได้จากภายในไร่ (จำกัดจำนวนโดยขึ้นอยู่กับผลผลิตแต่ละสัปดาห์) ท่านสามารถซื้อนำกลับมาเป็นของฝากได้ด้วย

นำท่านชมงาน เทศกาลประดับไฟในเกาหลี(Lighting Festival)ที่Ansan Starlight Village Photo Landจัดขึ้นที่เมืองอันซานเต็มไปด้วยไฟ LED ประดับตามต้นไม้สวยงามไปทั่วบริเวณเสมือนอยู่ในดินแดนแห่งสวรรค์ต้อนรับเทศกาล Santa VillageLight Festival ภายในสวนจะมีจุดสำหรับถ่ายรูปมากมายกว่า 100 จุด ให้คนรักการถ่ายภาพได้สนุกสนานไปกับหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ ซึ่งถูกจัดแสดงแยกออกเป็นโซน ทั้ง Road of Cupid,Road of Love, Forest of Light เป็นต้น ซึ่งไฟนั้นจะเปิดให้ชมทุกวันตลอดช่วงเทศกาล (ยกเว้นในวันที่มีสภาพอากาศแปรปรวนไฟอาจถูกปิดเพื่อความปลอดภัย)

ค่ำ                บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนู: BBQ Buffet ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ ปลาหมึก กุ้ง อาหารเกาหลี กินคู่กับเครื่องเคียงต่างๆ เติมไม่อั้น

นำท่านเข้าสูที่พัก โรงแรม : Rasung Hotel Or Central Plaza Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว)

 

วันที่สาม          LOTTE WORLD+LOTTE WORLD AQUARIUM+LOTTE TOWER (รวมบัตร)-

ช้อปปิ้งฮงแด

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World)เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ที่เขตชัมซิล ในเมืองโซล ที่นี่มีทั้งสวนสนุกในร่ม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสวนสนุกในร่มที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้ และมีโซนสวนสนุกกลางแจ้ง ที่สร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) โดยสัญลักษณ์หรือมาสคอตประจำสวนสนุกแห่งนี้คือคู่รักแรคคูนที่ชื่อ Lottyและ Lorry นั่นเอง

กลางวัน           **อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย**

นำท่านชม Lotte World Aquariumพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อยู่ในกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทั้งหมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea ที่โซนนี้เป็นของสัตว์ที่อยู่ในน้ำจืดตามแม่น้ำ ทะเลสาบ ในประเทศเกาหลี โซนที่สอง คือ Tropical River ในโซนนี้ก็จะมีสัตว์ในเขตร้อนเป็นหลัก  โซนที่สามคือ Amazon River  ในโซนนี้ก็จะมีปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด อย่าง Pirarucuและ Arowanaซึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำอเมซอน โซนที่ 4 คือ Sea Lion Zone เสน่ห์ที่น่าหลงใหลของโซนนี้คือสิงโตทะเลที่ว่ายน้ำไปมา ส่วนโซนที่ 5 ก็คือ The Ocean คือ เป็นเหมือนหัวใจของอควาเรียมแห่งนี้  โซนต่อไป โซนที่ 6  ซึ่งมีดาราของที่นี่ก็คือ Beluga Whale แหวกว่ายเล่นลูกบอล ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็ชอบโซนนี้ โซนที่ 7 คือ Coral Reef Garden โซนนี้จะมีสารพัดสัวต์น้ำตามแนวประการังให้ได้ดูกัน โซนที่ 8 คือ Play Ocean โซนนี้จะได้สัมผัสสัตว์ทะเลอย่างปลาดาว และโซนสุดท้าย คือ Polar Region Zone เป็นโซนเรียนรู้เกี่ยวกับเพนกวิ้น ท่านจะได้เพลินเพลินกันไปโลกใต้ท้องทะเลอย่างแน่นอน

นำท่านชม Lotte World Towerเป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพู่กันเขียน เป็นตึกที่สูงเป็นลำดับที่ 6 ของโลก(556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ชั้น ด้านบนทาวเวอร์ประกอบด้วยแกลเลอรี่ คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามตัวเมืองกรุงโซล

ค่ำ                    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนู: ต็อกป๊อกกี บุปเฟต์

เติมได้ไม่อั้น

                   หลังจากรับประทานอาหารเย็น ....นำท่านช้อปปิ้งบนถนนวัยรุ่นสุดชิคที่ ย่านแด Hongdaeเป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น มีทั้งสินค้าแฟชั่น  เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียนต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะ การแสดง และงานเทศกาลที่น่าสนใจมากมาย

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel Or M Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 

วันที่สี่              ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง-COSMETIC SHOP-พระราชวังซางด๊อก-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำกิมจิ+ฮันบก-DUTY FREE-คลองชองเกชอน-N SEOUL TOWER-ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ศูนย์โสมหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ1ของโลกซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด

นำท่านชม ผลิตภัณฑ์น้ำมันสนเข็มแดงนิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือด ทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้ เป็นต้น นำท่านชม Cosmetic Centerท่านสามารถชมการสาธิตวิธีใช้เครื่องสำอางค์ เคล็ดไม่ลับหน้าใสของสาวเกาหลี และเลือกซื้อเวชสำอางค์ชื่อดังของเกาหลีได้ในราคาท้องถิ่น อาทิเช่น Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอื่น ๆ

นำท่านชมพระราชวังชางด๊อก เป็นพระราชวังลำดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบก มีความสำคัญในการเป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญที่ยังคงรักษาไว้

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่ายซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่ายอีกทั้งให้ทุกท่านได้ลองทำกิมจิและสามารถนำกลับมาเป็นของฝากพิเศษ!! เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก)พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู: ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวังตั้งแต่สมัยราชวงศ์โซซอน

นำท่านผ่านชม คลองชองเกชอนเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปีที่ ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 เมตรนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop)ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า  500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

นำท่านเดินทางสู่โซลทาวเวอร์ (SEOUL TOWER) หรือ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL TOWER) หรือ นัมซันทาวเวอร์ (NAMSAN TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงรั้วข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป (สมัยแรกๆ นิยมใช้ลูกกุญแจเล็กๆ เขียนข้อความสัญญารัก และชื่อของคู่รักลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปีหลังๆ มานี้เริ่มมีการพัฒนาอุปกรณ์การคล้องเป็น เคสโทรศัพท์มือถือ, บัตร T-MONEY, โซ่จักรยาน, พลั่ว และอุปกรณ์แปลกๆ อีกหลายอย่างที่คู่รักรุ่นใหม่สามารถคิดได้ และนำมาใช้แทนลูกกุญแจ) **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์**

นำท่านช้อปปิ้งย่านเมียงดง (Myeong-dong)หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไรก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบ อินเทร์น เครื่องสำอางดังๆของเกาหลีพบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่น หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ                    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนู: เช็ตปลาย่าง เสริฟข้าวสวยร้อนๆและซุปสาหร่ายพร้อมเครื่องเคียง

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel Or M Hotelหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 

วันที่ห้า            ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู-พลอยอเมทิส-HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET-SUPERMARKET

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ร้านสมุนไพร Korea Herb Shop ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง  มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลมฯลฯ เมล็ดฮอกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต และนำพบกับผลิตใหม่ล่าสุด น้ำมันสนเข็มแดง

นำท่านชม โรงงานพลอยสีม่วงAMETHYSTแดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วงพลอยแห่งสุขภาพ และนำโชคโดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจพลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหูและสร้อย

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู: จิมทัค ไก่อบกับวุ้นเส้นใส่ซีอิ๊วดำ

นำท่านเดินทางสู่ HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLETซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายให้ทุกท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจมีหลากหลาย Brand ดังมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escadaเป็นต้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ SUPERMARKETเพื่อซื้อของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก

17.25น.         ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสารการบิน JIN AIRเที่ยวบินที่LJ 003

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องSnack Box)

21.25น.         ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.....

 

** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง **

เวลานัดหมายและเคาท์เตอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวันเดินทาง

 

อัตราค่าบริการ*ไม่มีราคาเด็ก**

วันเดินทาง

ราคาท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยว เพิ่ม

ที่นั่ง

1-5  มีนาคม 2561

**วันมาฆบูชา**

16,900

4,900

26

3-7 มีนาคม 2561

15,900

4,900

26

5-9 มีนาคม 2561

14,900

4,900

26

7-11 มีนาคม 2561

15,900

4,900

26

9-13 มีนาคม 2561

15,900

4,900

26

11-15 มีนาคม 2561

14,900

4,900

26

13-17 มีนาคม 2561

15,900

4,900

26

15-19 มีนาคม 2561

15,900

4,900

26

17-21 มีนาคม 2561

15,900

4,900

26

19-23 มีนาคม 2561

14,900

4,900

26

21-25 มีนาคม 2561**

15,900

4,900

26

23-27 มีนาคม 2561**

15,900

4,900

26

25-29 มีนาคม 2561**

17,900

4,900

26

26-30 มีนาคม 2561**

17,900

4,900

26

27-31 มีนาคม 2561**

17,900

4,900

26

28 มีนาคม-1 เมษายน 2561**

17,900

4,900

26

29 มีนาคม- 2 เมษายน 2561**

17,900

4,900

26

30 มีนาคม-3 เมษายน 2561**

17,900

4,900

26

31 มีนาคม-4 เมษายน 2561**

17,900

4,900

26

**หมายเหตุ พีเรียด 21-25, 23-27 มีนาคม 2561 ขากลับใช้ไฟท์บิน LJ001 19.55-23.35น.**

**หมายเหตุ ไฟล์บินมีการเปลี่ยนแปลง เริ่มตั้งแต่พีเรียด วันที่ 25 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ขาไป LJ002 01.00-08.15 // ขากลับ LJ001 19.35-23.40

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ภายใน 3 วัน+พร้อมชำระมัดจำ5,000 บาท*ช่วงเทศกาลมัดจำ 10,000 บาท *หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น  ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

ราคารวม

*ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ                *ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันทุกแห่ง ไป-กลับพร้อมคณะ

*น้ำดื่มวันละ 1 ขวด                                            *ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                        

*ค่าโรงแรมตามรายการที่ระบุห้องละ 2-3 ท่าน  *ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 10 มื้อ                                         *ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กก.

*ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาไม่รวม

*ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว                                                                                                                                            *ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้องและอื่นๆ*ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่าน ละ 30,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน    

*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทหรือต้องการใบกำกับภาษี)*ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

8-9 42/12 อาคารรริมน้ำแมนชั่น ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 โทรสาร 053-218191

 

ติดต่อ-คุณเอ๋ 053-218192 / Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ

ติดต่อ-คุณเอม 053-218192 /  Tour.Swantravel@hotmail.com
ทัวร์ในประเทศ

ติดต่อ-คุณเดียร์ 053-218192 /  Tour01.Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ ( ญี่ปุ่น,จีน,เวียดนาม,ลาว,เขมร )

ติดต่อ-คุณหนุ่ย 089-7009798 /SwanTour01@gmail.com
ทัวร์ต่างประเทศ ( คาราวานทัวร์ ,อินเดีย,เนปาล,ศริลังกา,ภูฏาน,ตุรกี,ยุโรป,เซาท์แอฟฟริกา)

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
ติดต่อขอข้อมูลได้ทุกวัน (ประตูไผ่ล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  )

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์สำนักงานใหญ่ : B108-9 อาคารริมน้ำแมนชั่น ( ประตูไผ่ล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ) ถนนคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.) เลขทะเบียนบริษัท : 050-555-6007-051 Contact:053-218192 ,089-7009798,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 


  

Tour Promotions

แสดงโปรโมชั่นทั้งหมด >>>

ทัวร์เกาหลี เดือนมีนาคม 2561

;

©Copyright Allreserved 2000- 2018 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ