สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-218192

 

ทัวร์หลีเป๊ะ ถึงเดือน พค 61

 
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • รูปภาพ
 • อื่นๆ

วันแรก      สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ                                                                     

08.00 น.        รับคณะที่จุดนัดพบ สนามบินหาดใหญ่ นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล

10.30 น.        คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

11.30 น.        นำคณะลงเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา   สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน

12.00 น.        คณะเดินทางถึง เกาะตะรุเตา นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา สมควรแก่เวลานำท่านแวะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

14.30 น.        คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ  นำคณะ เข้าสู่ที่พัก  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)  ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้ำทะเลสี่ฟ้าครามสดใส  ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก

19.30 น.        รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2 ) หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ ...พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่สอง   หลีเป๊ะ หินซ้อน เกาะผึ้ง เกาะไผ่ เกาะดง-เกาะรอกลอย-เกาะราวี-เกาะอาดัง-หินงาม-ร่อง

                      น้ำจาบัง                               

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหารรีสอร์ท

09.00 น.        หลังอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเช้า นำท่านเดินทางสู่ เกาะหินซ้อน เพื่อดำน้ำตื้น ดูปะการังอ่อน ปะการังเจ็ดสีที่สมบูรณ์และสวยงาม ชมธรรมชาติของหินที่วางซ้อนกันอันเกิดจากธรรมชาติ ให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก

                   ได้เวลาพอสมควรนำคณะออกเดินทาง ไปดำน้ำดูปะการังที่ เกาะผึ้ง จากนั้นพาท่าน

                   ไปชมความสวยงามของเกาะไผ่,หมู่เกาะดงและเกาะรอกลอย

12.00 น.        คณะเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)  หลังอาหารกลางวันนำท่านพักผ่อนนอนเล่นบนชายหาด ตามอัธยาศัย   สัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดู ได้ยากมาก

บ่าย              นำคณะออกเดินทางจากเกาะราวี ไปดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสอง เกาะอาดัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา(ห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก จากนั้นนำท่าน ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสันปะการังเขากวาง ปะการังสมอง หรือปะการังอ่อน ณ ร่องน้ำจาบังประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสีมรกต ...อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.30 น.        รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม    เกาะหลีเป๊ะ ท่าเทียบเรือปากบารา-สนามบินหาดใหญ่

07.00 น.        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า    รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6 )ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท

09.00 น.        ให้ท่านได้พักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะตามอัธยาศัย   ก่อนเดินทางกลับ

09.30 น.        นำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล

11.30 น.        คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา คณะเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

13.30 น.        (เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ คณะเหินฟ้ากลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

 

พักวารินทร์ บีช รีสอร์ท

 

 

แพ็คเกจ

ราคาต่อท่าน

ประเภทห้องพัก

ผู้เดินทาง

Standard

Superior

Deluxe

Villa

Suite

Family

 

Code LP1

แพ็คเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

3 วัน 2 คืน

2-3 ท่าน

7,500

7,800

8,000

8,300

9,800

 

4-5 ท่าน

6,500

6,800

7,000

7,300

8,800

6,300

6-7 ท่าน

6,200

6,500

6,700

7,000

8,500

6,200

8-9 ท่าน

6,100

6,400

6,600

6,900

8,400

5,700

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ราคาข้างต้นเดินทางช่วง 15 ต.ค.2017 - 20 พ.ค.2018 (ยกเว้นช่วงเทศกาล)

เดินทางช่วงวันเทศกาลแพ็คเกจ 3 วันเพิ่ม 500 บาท/ท่าน

 

 

พักหลีเป๊ะเพาเวอร์บีช

 

 

แพ็คเกจ

ประเภทห้องพัก

ผู้เดินทาง

Sea Breeze

Bungalow

Sea Front

Bungalow

Sea Breeze

Family Bungalow

 

แพ็คเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

3 วัน 2 คืน

2-3 ท่าน

8,300

110000

-

4-5 ท่าน

7,400

9,100

-

6-7 ท่าน

7,200

8,900

-

8-9 ท่าน

7,100

8,800

-

10 ท่าน

6,900

8,600

-

หมายเหตุ    ●ราคาข้างต้นเดินทางช่วง 1 พ.ย. 2017 – 19 ธ.ค. 2018 และ 11 ม.ค. 2018 – 30 เม.ย. 2018

● เดินทางช่วง Peak Season 20 ธ.ค. 2017 – 10 ม.ค. 2017 แพ็คเกจ 3 วัน ห้อง Sea Breeze เพิ่ม 500 บ./ท่าน  
Family เพิ่ม 900 บ./ท่าน และ ห้อง Sea Front เพิ่ม 1,800 บาท/ท่าน 

 

พักสิตา บีช รีสอร์ท

 

แพ็คเกจ

ห้องพัก

 

ผู้เดินทาง

Superior

Garden View

Superior

Pool View

Deluxe

Sea View

Deluxe

Pool View

Front Deluxe Villa & Honey-Moon Suite

 

Code LP1

แพ็คเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

3 วัน 2 คืน

2-3 ท่าน

9,600

9,900

10,300

10,700

11,000

4-5 ท่าน

8,600

8,900

9,3 00

9,700

10,000

6-7 ท่าน

8,300

8,600

9,000

9,400

9,700

8-9 ท่าน

8,200

8,500

8,900

9,300

9,600

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

● ราคาข้างต้นเดินทางช่วง 1พ.ย.2017– 19 ธ.ค.2017 และ 11 ม.ค.2018 – 30 เม.ย.2018

● เดินทางช่วง Peak Season 20 ธ.ค. 2017 – 10 ม.ค. 2018 แพ็คเกจ 3 วัน เพิ่ม 800 บาท/ท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พักอาคีร่า รีสอร์ท

 

 


แพ็คเกจ

ประเภทห้องพัก

ผู้เดินทาง

Superior Upper Floor

Superior

Pool

Access

Deluxe Upper Floor

DeluxePool

Access

Villa

 

แพ็คเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

3 วัน 2 คืน

2-3 ท่าน

10,300

11,300

10,700

11,700

12,600

4-5 ท่าน

9,300

10,300

9,700

10,700

11,600

6-7 ท่าน

9,100

10,100

9,500

10,500

11,400

8-9 ท่าน

9,000

10,000

9,400

10,400

11,300

10 ท่าน

8,800

9,800

9,200

10,200

11,100

หมายเหตุ    ●ราคาข้างต้นเดินทางช่วง 1 พ.ย. 2017 – 20 ธ.ค. 2017 และ 11 ม.ค. 2018 – 15 พ.ค. 2018

●เดินทางช่วงระหว่างวันที่ 16 มิ.ย.2018 – 15 ต.ค.2018 ราคาลดลง ท่านละ 1,600 บาท

●เดินทางช่วงระหว่างวันที่ 16 พ.ค.2018 – 15 มิ.ย.2018 และ 16-31 ต.ค.2018 ราคาลดลง ท่านละ 500 บาท

●เดินทางช่วงระหว่างวันที่ 21 ธ.ค.2017 – 10 ม.ค.2018 ราคาเพิ่มขึ้น ท่านละ 1,200 บาท

 

พักบันดาหยา รีสอร์ท

 

แพ็คเกจ

ห้องพัก

 

ผู้เดินทาง

Superior

Bungalow

Deluxe

Bungalow

Garden

Deluxe

Bungalow

Deluxe

Room

 

แพ็คเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

3 วัน 2 คืน

2-3 ท่าน

8,700

9,000

9,900

10,100

4-5 ท่าน

7,600

8,000

8,800

9,000

6-7 ท่าน

7,400

7,800

8,600

8,800

8-9 ท่าน

7,300

7,700

8,500

7,700

10 ท่าน

7,200

7,600

8,400

8,600

หมายเหตุ● ราคาข้างต้นเดินทางช่วง 1 พ.ย.2017 – 19 ธ.ค. 2017 และ 11 ม.ค.2018 – 15 พ.ค. 2018

● เดินทาง 16 พ.ค.2018 – 19 ต.ค. 2018         ราคาลดลงท่านละ 1,700 บาท

● เดินทาง 20-31 ต.ค. 2018                   ราคาลดลงท่านละ 900 บาท

● เดินทาง 20 ธ.ค. 2017 – 10 ม.ค.2018    ราคาเพิ่มขึ้นท่านละ 500 บาท

 • คืน Christmas’s Eve (24 ธ.ค. 2017)โปรแกรม 3 วัน 2 คืน เพิ่ม 2,400 บาท/ท่าน
 • คืน New Year’s Eve (31 ธ.ค. 2017) โปรแกรม 3 วัน 2 คืน เพิ่ม 3,400 บาท/ท่าน

 

แพ็คเกจ

ห้องพัก

 

ผู้เดินทาง

Deluxe

Balcony

Deluxe

Sweet

Deluxe

Sweet

Sea View

Beach

View

Bungalow

Beach

Front

Bungalow

Honey-moon

Beach View B.

 

แพ็คเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

3 วัน 2 คืน

2-3 ท่าน

11,100

11,500

11,900

12,300

13,100

13,500

4-5 ท่าน

10,000

10,400

10,800

11,200

12,000

12,400

6-7 ท่าน

9,800

10,200

10,600

11,000

11,800

12,200

8-9 ท่าน

9,700

10,200

10,500

10,900

11,700

12,100

10 ท่าน

9,600

10,000

10,400

10,800

11,600

12,000

หมายหมายเหตุ● ราคาข้างต้นเดินทางช่วง 1 พ.ย.2017 – 19 ธ.ค. 2017 และ 11 ม.ค.2018 – 15 พ.ค. 2018

● เดินทาง 16 พ.ค.2018  – 19 ต.ค. 2018        ราคาลดลงท่านละ 700 บาท

● เดินทาง 20-31 ต.ค. 2018                   ราคาลดลงท่านละ 400 บาท

● เดินทาง 20 ธ.ค. 2017 – 10 ม.ค.2018   ราคาเพิ่มขึ้นท่านละ 900 บาท

 • คืน Christmas’s Eve (24 ธ.ค. 2017)โปรแกรม 3 วัน 2 คืน เพิ่ม 2,400 บาท/ท่าน
 • คืน New Year’s Eve (31 ธ.ค. 2017) โปรแกรม 3 วัน 2 คืน เพิ่ม 3,400 บาท/ท่าน

พักบันดาหยา วิลล่

 

 

 

 

 

พักเม้าเท้น รีสอร์ท

 

แพ็คเกจ

ราคาต่อท่าน

ประเภทห้องพัก

 

ผู้เดินทาง

Deluxe

Garden

View

Grand

Garden

View

Deluxe

Sea View

Beach Front

Grand

Sea View

Hill Side

Villa

Family

 

แพ็คเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

3 วัน 2 คืน

2-3 ท่าน

8,700

10,200

10,200

10,700

-

4-5 ท่าน

7,700

9,200

9,200

9,700

8,200

6-7 ท่าน

7,400

8,900

8,900

9,400

9,100

8-9 ท่าน

7,300

8,700

8,700

9,300

7,800

10 ท่าน

7,100

8,600

8,600

9,100

-

หมายเหตุ ราคาข้างต้นเดินทางช่วง 1 พ.ย. 2017 – 19 ธ.ค. 2017 และ 11 ม.ค. 2018 – 15 พ.ค. 2018

● เดินทางช่วง Peak Season ( 20 ธ.ค.2017–10 ม.ค. 2018 และ 10-15 เม.ย.2018) โปรแกรม 3 วัน 2 คืน เพิ่ม 500 บาท/ท่าน

 

 

พักอันดา รีสอร์ท

 

แพ็คเกจ

ราคาต่อท่าน

 

         ประเภท      

         ห้องพัก

 


ผู้เดินทาง

Standard

Room

Thai Hill Side &

Standard Ground Floor

DLX Thai Pool View & Sup Balcony

Superior Villa

DLX Sea View

DLX Beach

front Villa

 

แพ็คเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

3 วัน 2 คืน

2-3 ท่าน

8,700

9,900

11,200

12,000

12,800

13,200

4-5 ท่าน

7,700

8,900

10,200

11,000

11,800

12,000

6-7 ท่าน

7,400

8,600

9,900

10,700

11,500

11,900

8-9 ท่าน

7,300

8,500

9,800

10,600

11,400

11,800

10 ท่าน

7,200

8,400

9,700

10,500

11,300

11,700

หมายเหตุ● ราคาข้างต้นเดินทางช่วง 16 ต.ค.2017 – 20 ธ.ค.2017และ 11 ม.ค.2018-15 พ.ค. 2018

● เดินทางช่วงระหว่างวันที่ 21 ธ.ค.2017 -10 ม.ค. 2018  ราคาเพิ่มขึ้นท่านละ 500 บาท

 

 

 

 

พักอันดามัน รีสอร์ท

แพ็คเกจ

ราคาต่อท่าน

ประเภท

 

 


ห้องพัก

ผู้เดินทาง

 View Point

Villa

Garden View

Villa A 

 Villa B

Beach

Front Villa

(แถว2)

Beach

Front Villa

(แถวแรก)

Deluxe Beach Villa (B08-B10)

Deluxe Beach Villa(B02-B07)

Deluxe Beach Villa(B01)

 

แพ็คเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

3 วัน 2 คืน

2-3 ท่าน

7,700

8,300

8,500

9,500

9,500

10,600

10,000

10,500

12,100

4-5 ท่าน

6,700

7,300

7,500

8,500

8,500

9,600

9,000

9,500

11,100

6-7 ท่าน

6,400

7,000

7,200

8,200

8,200

9,300

8,700

9,200

10,800

8-9 ท่าน

6,300

6,900

7,100

8,100

8,100

9,200

8,600

9,100

10,700

10 ท่าน

6,100

6,700

6,900

7,900

7,900

9,000

8,400

8,900

10,500

หมายเหตุ     

● ราคาข้างต้นเดินทางช่วง 20 ต.ค.2017 -19 ธ.ค. 2017 / 15 ม.ค.2017 – 30 เม.ย.2018 ยกเว้น สงกรานต์ และ 1-15 พ.ค.2018 

● เดินทางช่วงระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.2017 -14 ม.ค. 2018 และ 13-16 เม.ย.2018  ราคาเพิ่มขึ้นท่านละ 500 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

พัก ไอดีลลิค

แพ็คเกจ

ราคาต่อท่าน

ประเภทห้องพัก

 

ผู้เดินทาง

i-Garden/

i-Green

i-Mountain/

i-Sun/

i-Comfy/i-Sea

i-Sky/

i-Luxury

i-Breeze

i-Beach Front/

i-Pano

 

แพ็คเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

เกาะลังกาวี

3 วัน 2 คืน

2-3 ท่าน

12,200

12,500

13,500

15,500

17,400

4-5 ท่าน

11,200

11,500

12,500

14,500

16,400

6-7 ท่าน

10,900

11,200

12,200

14,200

16,100

8-9 ท่าน

10,800

11,100

12,100

14,100

16,000

10 ท่าน

10,700

11,000

12,000

14,100

15,900

หมายเหตุ    

 ● ราคาข้างต้นเดินทางช่วง 1 พ.ย. -19 ธ.ค.2017 และ 11 ม.ค.-15 พ.ค.2018

● เดินทางช่วง 20 ธ.ค.2017-10 ม.ค.2018 โปรแกรม 3 วัน 2 คืน เพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน

 

 

พัก มะลิ รีสอร์ท

แพ็คเกจ

ราคาต่อท่าน

ประเภทห้องพัก

 

ผู้เดินทาง

Garden

Wing

Bungalow

Beachfront

Garden wing B.

Balinese Luxury Tropical Villa

Balinese Luxury Ocean View

Balinese Luxury Beachfront

 

Code LP1

แพ็คเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

3 วัน 2 คืน

2-3 ท่าน

10,000

11,200

12,500

13,000

14,700

4-5 ท่าน

9,000

10,200

11,500

12,000

13,700

6-7 ท่าน

8,800

10,000

11,300

11,800

13,500

8-9 ท่าน

8,700

9,900

11,200

11,700

13,400

10 ท่าน

8,500

9,700

11,100

11,500

13,200

หมายเหตุ     ● เดินทางช่วงวันเทศกาลแพ็คเกจ 3 วันเพิ่ม 500 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 

 • รวมค่ารถตู้รับ-ส่งสนามบินหาดใหญ่(จอยกรุ๊ป) หากต้องการแวะเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ เพิ่มคันละ 700 บาท
 • รวมค่าเรือ Speed Boat ไป– กลับ (เมล์)
 • รวมค่าเรือหางยาวนำเที่ยวดำน้ำ(ส่วนตัว)
 • รวมค่าห้องพัก   2   คืน
 • รวมค่าอาหาร 6 มื้อ
 • รวมค่าอาหารว่าง  และ เครื่องดื่ม
 • รวมค่าเสื้อชูชีพ,หน้ากากสำหรับดำน้ำ
 • รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน(ยกเว้นต่างชาติเพิ่ม ท่านละ 200 บาท)
 • รวมค่าไกด์นำเที่ยวตลอดรายการ
 • รวมค่าประกันภัยการเดินทางตลอดระยะทางทุนประกัน 1,000,000 บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท/ท่า

 

 

อัตรานี้ไม่รวม

 

 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (ต้องการใบเสร็จรับเงินต้องจ่ายเพิ่ม)
 • ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าเรียกสั่งเอง
 • ไม่รวมค่ามินิบาร์
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ไม่รวมค่าทิปไกด์


 

อัตราค่าบริการสำหรับเด็ก

-เด็กอายุ 0-3 ขวบ ฟรีค่าบริการ (ไม่เสริมเตียง)

-เด็กอายุ 4-6 ขวบ คิดค่าบริการ 50% (ไม่เสริมเตียง)

-เด็กอายุ 7-10 ขวบ คิดค่าบริการ 70% (ไม่เสริมเตียง)

-อายุ 11 ปีขึ้นไปคิดอัตราเดียวกับผู้ใหญ่

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์ติดต่อ พร้อมกับชำระเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท
 3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำเพิ่ม 30% ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนการเดินทาง 7 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้

              •   บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ

                    ชื่อบัญชี บริษัทเทคไทยทัวร์ จำกัด    

                    เลขที่บัญชี 504-075-0555  

      เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงินกรุณาแฟกซ์สลิปโอนเงินกลับมายังบริษัทฯที่

      เบอร์แฟกซ์ 053-218191 หรือส่งแนบไฟล์ ทาง อีเมล์ swantour01@gmail.com        

4. ในกรณียกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนือ อำนาจควบคุมของบริษัท

6. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

 1. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

10. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดของบริษัททางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน

 1. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัท เป็นการชำระแบบเหมาขาดและทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้

12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นสำคัญ

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 

ติดต่อ-คุณเอ๋ 053-218192 / Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ

ติดต่อ-คุณเอม 053-218192 /  Tour.Swantravel@hotmail.com
ทัวร์ในประเทศ

ติดต่อ-คุณเดียร์ 053-218192 /  Tour01.Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ ( ญี่ปุ่น,จีน,เวียดนาม,ลาว,เขมร )

ติดต่อ-คุณหนุ่ย 089-7009798 /SwanTour01@gmail.com
ทัวร์ต่างประเทศ ( คาราวานทัวร์ ,อินเดีย,เนปาล,ศริลังกา,ภูฏาน,ตุรกี,ยุโรป,เซาท์แอฟฟริกา)

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.) เลขทะเบียนบริษัท : 050-555-6007-051 Contact:053-218192 ,089-7009798,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined

ทัวร์หลีเป๊ะ ถึงเดือน พค 61

;

©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ