สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-218192

 

ทัวร์หลีเป๊ะ 2 ท่านเดินทางได้เลย 9,900 บาท

 
  • รายละเอียด
  • เงื่อนไข
  • รูปภาพ
  • อื่นๆ

เชียงใหม่-เกาะอาดังราวีหลีเป๊ะหินงามร่องน้ำจาบังเกาะไข่ 3วัน 2คืน

วันแรก สนามบินเชียงใหม่ - ปากบารา -หลีเป๊ะ

08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ บริเวณเคาน์เตอร์ สายการบินLion air  

09.20 น. ออกเดินทางสู่หาดใหญ่โดยเที่ยวบินที่ SL986

12.35 น. เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่

13. น.  เดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

15.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางเกาะตะรุเตานำท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจพร้อมแวะเยี่ยมชม เกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหินพร้อมถ่ายภาพกับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสตูล(อาจไม่แวะหากเวลาและอากาศไม่เอื้ออำนวย)

16.30 น.ถึงเกาะหลีเป๊ะ รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัยแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล เดินเล่นwalking Street บนเกาะหลีเป๊ะชมพระอาทิตย์ตกที่ขอบฟ้าอันดามัน

 18.30 น.บริการอาหารเย็น (1)

 

วันที่สอง หลีเป๊ะ–หินงาม–จาบัง–เกาะดง–หินซ้อน–หาดทรายขาว–เกาะยาง-เกาะอาดัง

07.00 น. บริการอาหารเช้า

08.00 น. นำท่านลงเรือหางยาวสัมผัสกับความตื่นเต้นและความประทับใจนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงามณ..ร่องน้ำจาบัง และนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม

12.00 น. บริการอาหารกลางวันณ..ชายหาด(2)

13.00 น. เดินทางต่อไปยังหาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิดหลังจาก
นั้นนำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวางณ..เกาะยาง จากนั้นนำท่านสู่เกาะอาดัง ถ่ายภาพความประทับใจ และเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักณ..เกาะหลีเป๊ะพักผ่อนตาม อัธยาศัย

18.00 น.บริการอาหารเย็น(3)

 

วันที่สามหลีเป๊ะปากบาราสนามบินเชียงใหม่

07.00 น.บริการอาหารเช้า (4)

08.00 น.ให้เวลาอิสระ จนได้เวลาเตรียมตัวอำลาท้องทะเลอันดามันใต้

13.00 น.ออกเดินทางจากหลีเป๊ะกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

16.00 น.ถึงท่าเรือปากบารา เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

18.00 น. เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่  

21.20 น.  เดินทางกลับเชียงใหม่ โดย เที่ยวบินที่ SL989

23.40 น. เดินทางกลับถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ(ราคานี้ใช้ได้ตั้ง 15 พค -15 ตค 60)

จำนวน

/ราคาต่อท่าน(พักห้องละ 2 ท่าน)

2 ท่านเดินทางได้เลย

9,900 THB

อัตราค่าบริการนี้ ประกอบด้วย

@บัตรโดยสารสายการบินไลออนแอร์ รวมภาษีสนามบิน เส้นทาง เชียงใหม่ – หาดใหญ่ (ไปกลับ)

@ค่าเรือSpeed Boat ไป- กลับ

@ ค่าเรือนำเที่ยวตามเกาะต่างๆ

@ค่าที่พัก2คืน( เกาะหลีเป๊ะ) ซีทัช รีสอร์ทห้อง garden villa หรือเทียบเท่า

@ ค่าไกด์นำเที่ยว และค่าธรรมเนียมต่างๆ

@อาหารรวม 4  มื้อ

@ ประกันภัยการเดินทางวงเงิน1,000,000

@ ค่าสน้อคเกิ้ลและชูชีพ

@รถรับส่ง สนามบิน-ท่าเรือ ไป-กลับ

อัตราค่าบริการไม่รวม

@ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

@ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %         

หมายเหตุ เอกสารนี้เป็นเพียงการเสนอราคารโปรแกรมและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 

ติดต่อ-คุณเอ๋ 053-218192 / Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ

ติดต่อ-คุณเอม 053-218192 /  Tour.Swantravel@hotmail.com
ทัวร์ในประเทศ

ติดต่อ-คุณเดียร์ 053-218192 /  Tour01.Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ ( ญี่ปุ่น,จีน,เวียดนาม,ลาว,เขมร )

ติดต่อ-คุณหนุ่ย 089-7009798 /SwanTour01@gmail.com
ทัวร์ต่างประเทศ ( คาราวานทัวร์ ,อินเดีย,เนปาล,ศริลังกา,ภูฏาน,ตุรกี,ยุโรป,เซาท์แอฟฟริกา)

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.) เลขทะเบียนบริษัท : 050-555-6007-051 Contact:053-218192 ,089-7009798,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined

ทัวร์หลีเป๊ะ 2 ท่านเดินทางได้เลย 9,900 บาท

;

©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ