สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-114506

 

12ปันนา 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.- ธ.ค.62 ราคา 8,998 บาท ( กรุณาสอบถามเพิ่มเติม )

 
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • รูปภาพ
 • อื่นๆ

เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่ แหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อ และประเทศไทย กับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติ เมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ

เขตปกครองตนเองชนชาติไต(สิบสองปันนา) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑล ยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอดีตเคยดีรับสมญานามว่า เป็น เมืองพาราณสี ซึ่งหมายถึงดินแดนงดงามในความฝัน เขตสิบสองปันนาเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดของจีน ที่นี่มีผืนป่าเขตร้อนที่ยังคงสภาพที่อุดมสมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียวในประเทศจีน และขนบธรรมเนียมประเพณีของชนกลุ่มน้อย อีกทั้งเป็นเมืองชายแดนที่เชื่อมต่อกับพม่าและลาว

เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา แบ่งเขตการปกครองเป็น หนึ่งเมืองได้แก่ เมืองเชียงรุ้ง หรือ จิ่งหง 景洪  และ สองอำเภอ คือ อำเภอเมืองหล้า หรือ เหมิ่งล่า 勐腊  และอำเภอ เมืองไฮ หรือ เหมิ่งไห่ 勐海ทางการจีนจึงกำหนดให้สิบสองปันนาเป็น เขตปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปันนา โดยคำว่าสิบสองปันนานั้นเป็นภาษาไทลื้อ หมายถึง นาสิบสองพันผืน หรือสิบสองหัวเมืองนั้นเอง การนับเมืองในอดีตจะยึดพื้นที่เป็นแบบ นาหนึ่งพันผืนเท่ากับหนึ่งเมือง 

กำหนดการเดินทาง   

ซีรีย์ เชียงใหม่ - 12 ปันนา

เดือน

วันเดินทาง

จำนวนที่นั่ง

ราคาผู้ใหญ่ไม่มีราคาเด็ก

พักเดี่ยวเพิ่ม

ม.ค.-62

4-6

17

8,998.-

2,500.-

18-20

20

8,998.-

2,500.-

23-25 (W/L)

30

8,998.-

2,500.-

28-30

20

8,998.-

2,500.-

ก.พ.-62

1-3

30

8,998.-

2,500.-

13-15

30

8,998.-

2,500.-

14-16

30

8,998.-

2,500.-

15-17 (W/L)

30

8,998.-

2,500.-

18-20

30

8,998.-

2,500.-

19-21

21

8,998.-

2,500.-

20-22

20

8,998.-

2,500.-

21-23

21

8,998.-

2,500.-

22-24

20

8,998.-

2,500.-

24-26

30

8,998.-

2,500.-

25-27

30

8,998.-

2,500.-

มี.ค.-62

6-8

30

8,998.-

2,500.-

18-20 (W/L)

21

8,998.-

2,500.-

25-27

21

8,998.-

2,500.-

27-29

21

8,998.-

2,500.-

 

วันแรก          เชียงใหม่– เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) – ขนมจีนข้ามสะพาน (หมี่จอหงวน)สวนป่าดงดิบ โชว์นกยูง – ถนนคนเดิน เมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง- ตลาดน้ำ                 (-/L/D)

09.00 น.        พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน RUILI AIRLINES เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง พร้อมแจก อาหารว่างท่านละ 1 กล่อง

10.50 น.        นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) โดยสายการบินRUILI AIRLINES เที่ยวบินที่

DR 5360(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)   

 1. 00 น.        ถึงสนามบินสิบสองปันนา ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่เชียงรุ้งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน นำท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) บะหมี่ข้ามสะพานหรือบะหมี่จอหงวน ในอดีต คนจีนที่มีความรู้ก็นิยมไปสอบจอหงวน การไปสอบจะต้องท่องตำราเยอะแยะ ขนาดต้องบรรทุกเป็นเกวียน ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ คนที่จะท่องตำราก็ไปหาทำเลที่สงบเงียบ เช่นศาลากลางเกาะของเมืองเหมิงจื้อ ตอนหน้าหนาว ภรรยาของผู้สอบจอหงวนคนหนึ่งคิดว่า การส่งอาหารไปยังทะเลสาบในยามอากาศหนาว เมื่อสำรับข้าวไปถึงก็เย็นได้ง่าย ทำอย่างไรอาหารจึงจะยังอุ่นอยู่ ในที่สุดก็ได้คิดต้นตำรับของขนมจีนข้ามสะพานขึ้น ก็คือเอาไก่เป็ดมาทำเป็นซุป แล้วเอาน้ำมันไก่ราดบนผิวหน้าซุป เพื่อรักษาความร้อนไว้ ส่วนของที่จะไปกินพร้อมกัน นอกจากขนมจีนแล้ว ก็มีแผ่นปลาสด เนื้อสัตว์ และผักต่าง ๆ แผ่นเต้าหู้ เวลาจะรับประทานก็เอาจุ่มลงไปในน้ำซุป เหมือนกินสุกี้ แล้วเอาขนมจีนเทลงไป มันก็สุกไปในตัว แล้วจึงเอามาทาน เนื่องจากต้องนำสำรับข้าวไปให้สามีรับประทานที่เกาะ โดยต้องข้ามสะพาน จึงเรียกว่า ขนมจีนข้ามสะพานหรือบะหมี่จอหงวน นี่คือที่มานั่นเอง

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ เป็นป่าดงดิบเขตร้อนที่อยู่ใกล้เมืองเชียงรุ้งที่สุด ภายในสวนป่าดงดิบมีสภาพเป็นป่าเขตร้อน ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ชมนกยูงนับพันๆ ตัว ลงมาจากภูเขาโดยการเป่านกหวีดเป็นที่ชื่นชอบของผู้มาเยือน นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของสิบสองปันนา ร่วมกันถ่ายรูปนกยูงอย่างจุใจ นำชมการแสดงของชนพื้นเมือง รวมไปถึงการแสดงพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อย การแสดงของเผ่าไอนี (อีก้อ) และชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี(อีก้อ)

 เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

จากนั้นนำท่านชมแสงสี ณ เมืองใหม่เก้าจอม12เชียง ซึ่งเจ้าของโครงการแจ้งไว้ว่า “เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่แหล่งรวม1แม่น้ำ2ประตู9 เจดีย์(จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติเมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ ณ ริมฝั่งลั่นซ้างเจียงหรือแม่น้ำโขงบริเวณใจกลางที่ดินผืนงาม เนื้อที่1,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ด้านตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรือเชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา กำลังกลายเป็นที่ตั้งเจดีย์ใหม่เอี่ยมที่ถูกขึ้นเป็น1 ใน 9 เจดีย์ของ โครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพัฒนาที่ดินมูลค่า 200,000 ล้านหยวน หรือ ราว 940,000 ล้านบาทของ Haicheng Group ซึ่งตั้งใจสร้างให้เป็นเมืองเชียงใหม่ผสมผสานกับเมืองไทยลื้อแต่โบราณ หรือจะเรียกว่า เชียงใหม่ สาขา 2 ก็คงไม่ผิดนัก มีชื่อ โครงการ 9 จอม 12 เจียง หรือภาษาไทลื้อเรียกว่า “เก้าท่าสิบสองปันนาหรือ ” (Nine Tower & Twelve Walled) เป็นโครงการ ความร่วมมือทางการค้าและวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ กับเมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย ตามยุทธศาสตร์ GMS  ซึ่งโครงการนี้จะมีการประดับประดา ตกแต่งในบรรยากาศพื้นเมืองไทยลื้อและศิลปเมืองเชียงใหม่ ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนต่างมณฑลต่างหลั่งไหลกันมาเที่ยวสิบสองปันนาเป็นจำนวนมากหลายเท่าทวีคูณ ซึ่งยิ่งจะเป็นการกระตุ้นและเป็นผลดีที่จะเชิญชวนให้เขาเหล่านั้น

กระหายและอยากที่จะไปสัมผัสเมืองเชียงใหม่ต้นตำรับของแท้และดั้งเดิมมากยิ่งขึ้น ถือว่าเจ้าของโครงการเก้าจอม มีส่วนช่วยให้เชียงใหม่ของไทยโด่งดังไปทั่วเมืองจีน โดยไม่ต้องเสียค่า

โฆษณา  ในบริเวณนี้จะมีตลาดไนท์บาซ่าร์ ที่จะรวมเอาแม่ค้าแม่ขายชาวไทยลื้อมาเปิดร้านขายสินค้านานาชนิดนับพันร้าน ทั้งอาหารการกิน ปิ้งๆย่างๆ ของใช้ต่างๆ รวมทั้งมีเวทีการแสดงโชว์ ศิลปวัฒนธรรมไทยลื้อ และของชาติ AEC ทั้งหมดซึ่งเป็นโชว์ ที่จีนสามารถทำการแสดงได้เหมือนต้นแบบของแต่ละชาติชนิดไม่มีที่ติ นอกจากนั้นจีนยังได้จำลองตลาดน้ำจากเมืองไทยมาไว้ที่นี่ เป็นตลาดน้ำเก้าจอม ซึ่งทำได้เหมือนมาก ท่านลองไปพิสูนจ์ดูอยู่ฝั่งริมแม่น้ำโขง บริเวณเดียวกับถนนคนเดินเก้าจอม ตลาดไนท์บาซ่าร์นี้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละหลายหมื่นคน ถือว่าเป็นศูนย์รวมนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินสิบสองปันนา ในตรอกซอกซอยต่างๆมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย จากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก KAIRUITE  HOTEL 3 ดาว ++ หรือ IBIS STYLES ระดับ 4 ดาวอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง         ตลาดเช้าไทลื้อ - หมู่บ้านไทลื้อพิพิธภัณฑ์ชนชาติไทลื้อ วัดป่าเจ – ถนนนเดิน 2 (ริมน้ำโขง)                                                                                   (B/L/D)

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)จากนั้นนำท่านเดินทางไปตลาดเช้าสิบสองปันนา ชมวิถีชีวิตชาวจีนและชาวไทลื้อสิบสองปันนา ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินสิบสองปันนา เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

 นำท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนสิบสองปันนาที่  หมู่บ้านไทลื้อ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของไทลื้อแห่งหนึ่งอยู่นอกเมืองของเชียงรุ้ง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 ก.ม. และสามารถชมบ้านเก่าๆ และวัดเก่าแก่ เลือกซื้อผลไม้ ของที่ระลึกต่างๆ ที่ตลาดหมู่บ้านนี้ได้ และได้ลิ้มลองอาหารการกินของคนไทลื้อ เช่น ขนมจีนชามใหญ่ และสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาไทยเหนือสื่อสารกับคนไทลื้อได้     

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชนชาติในสิบสองปันนา รัฐบาลยูนนานมีการลงทุนรวม 155 ล้านหยวนซึ่งสร้างขึ้นในสถาบันคุ้มครองสิบสองปันนาจากรอบนอกของเมืองเชียงรุ้งพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร พิพิธภัณฑ์ นี้รวมทั้งหมดสามชั้น ชั้น1เป็นห้องที่แสดงประวัติศาสตร์สิบสองปันนา ชั้น 2 เป็นห้องแสดงวัฒนธรรมชนชาติต่างๆของสิบสองปันนา ชั้น3เป็นห้องแสดงความงามที่น่าตื่นตาตื่นใจของป่าดิบชื้น  สัตว์และพืชต่างๆนาๆในสิบสองปันนา พิพิธภัณฑ์นี้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสิบสองปันนาที่ดีที่สุด

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4 )

บ่าย               นำท่านเที่ยวชม วัดป่าเจ(วัดป่าเชต์มหาราชฐาน) 西双版纳总佛寺  เป็นวัดพุทธหินยาน(เถรวาส) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง อยู่บนเนื้อที่ 3,000 ตารางเมตรในอดีตวัดแห่งนี้ เคยเป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์ รวมไปถึงอาคารที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนานอีกด้วย วัดป่าเจถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองเชียงรุ้ง ในปัจจุบันมีชาวไทลื้อและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัดอยู่ไม่ขาดสาย

วัดป่าเจ (วัดป่าเชต์มหาราชฐาน) วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในเมืองเชียงรุ่งเลยก็  ว่าได้ เพราะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดเป็นเหมือนวิทยาลัยสงฆ์ในเมืองเชียงรุ่ง ด้วยในอดีตนั้น ชาวเชียงรุ่งนิยมส่งลูกชายเข้ามาบวชเรียนตั้งแต่เล็กๆ โดยบวชเณรเรียกว่าบวชลูกแก้ว และเมื่ออายุครบบวชก็จะต้องบวชเรียนศึกษาพระธรรมเสียก่อนจึงจะได้เป็นที่ยอมรับจากสังคมซึ่งก็คงเหมือน กับความเชื่อของคนไทยในอดีต แต่ปัจจุบันสภาสังคมเปลี่ยนแปลงไป ลูกผู้ชายชาวเชียงรุ่งก็อาจให้ความสนใจกับการทำมาหากินจนเรื่องการบวชเรียน เป็นเรื่องที่ไม่สำคัญนัก ภายในวัดมีเจดีย์ขาว องค์จำลอง และเจดีย์แปดเหลี่ยม เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทลื้ออย่างมาก นอกจากนั้นอุโบสถของวัดป่าเจศิลปะแบบไทลื้อก็ยังสวยงามมากอีกด้วย วัดป่าเจเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมพุทธศาสนาของสิบสองปันนา เป็นดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์พุทธศาสนาของชนชาติไต วัดป่าเจยังเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของพุทธศาสนา นอกจากลือชื่อลือนามภายในประเทศ ยังมีชื่อเสียงไปยังเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย สิ่งปลูกสร้างที่สำคัญของวัดป่าเจมีวิหารใหญ่สำหรับการไหว้พุทธ ห้องศีล ตึกกุฎิเจ้าอาวาสและสถาบันพุทธศาสนาแล้วชมพิพิธภัณฑ์ชาสิบสองปันนา เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของการดื่มชา หลายพันปีที่ผ่านมา พร้อมชิมและเลือกซื้อชาฝากคนทางบ้าน

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

แล้วพาท่านชมน้ำพุดนตรีกลางลำน้ำโขงสวยงามมาก สู้กับของสิงคโปร์ได้สบายมาก โชว์มีทุกวัน

จันทร์ , พุธ เวลา20:30 และ วันศุกร์ ส่วนวันเสาร์ จะมี่2รอบ เวลา20:30 และ 21:30 น.

จากนั้นพาท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดิน 2(ริมน้ำโขง)

แล้วเข้าสู่โรงแรมที่พัก KAIRUITE  HOTEL 3 ดาว++ หรือ IBIS STYLES ระดับ 4

                   ดาวอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม         สิบสองปันนา – เชียงใหม่                                                            (B/-/-)

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

09.40 น.        (เวลาจีน) เหินฟ้าสู่เชียงใหม่ โดยสารการบิน RUILI AIRLINESโดยเที่ยวบินที่ DR5359

 1. 40 น.        (เวลาไทย) คณะท่านเดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ........พร้อมความประทับใจ

 

หมายเหตุ       

1. การันตีออกทุกกรุ๊ป ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป เป็นจอยทัวร์  15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 ท่าน

2. ในโปรแกรมทัวร์มีลงร้านช้อปปิ้งรวมทั้งหมด 4 ร้านแทรกในแต่ละวันได้แก่ ร้านสมุนไพร/หยก/มีดไทลื้อ/และยา

    บัวหิมะ

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน

    สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้  

    เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ (ไม่มีราคาเด็ก)

 

อัตราค่าบริการ

   2-9 ท่านๆละ                          (ไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 700 บาท)

     10 ท่านขึ้นไปท่านละ                (รวมค่าวีซ้าแล้ว)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่านๆละ

8,998.-

8,998.-

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

2,500.-

2,500.-

 

หมายเหตุ  ท่านที่ต้องการเดินทางส่วนตัว ครบ 8  ท่านเดินทางทันที ทุกวัน จันทร์ / พุธ /ศุกร์ /อาทิตย์  

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชียงใหม่ - เชียงรุ้ง -  เชียงใหม่

/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

 • ค่าที่พักโรงแรม ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
 • 15 ท่านขึ้นไป บริษัทฯมีหัวหน้าทัวร์ไปดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่าน เข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (Passport Thai) ท่านละ 700 บาท (เฉพาะ ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไปเท่านั้น กรณีต่ำกว่า 10 ท่าน ต้องชำระค่าวีซ่าเอง)
 • ค่ารถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)ไม่คุ้มครองชีวิตและค่ารักษาจากโรคประจำตัว

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง  (PASSPORT)
 • ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถตลอดเส้นทางในจีนท่านละ 400 บาท ไม่รวมหัวหน้าทัวร์ (แล้วแต่ความพอใจในการบริการ)
 • ภาษี ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์

 

การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 • สำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 10 วันทำการก่อนออกเดินทาง

 

การแจ้งยกเลิก

 • การแจ้งยกเลิก ภายใน 20 วันก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 5,000 บาท
 • การแจ้งยกเลิก ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • การแจ้งยกเลิก ภายใน 10 วันก่อนออกเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

กรณียื่นวีซ่าหน้าด่านต้องเตรียมหลักฐานดังนี้

 1. ทำได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปและต้องยื่นก่อนเดินทางอย่างน้อย 5 วัน และต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันทั้งคณะจะแยกกลับก่อนหรือหลังไม่ได้ ถ้ามีเหตุต้องเดินทางแยกจากคณะ คือจะต้องเดินทางกลับก่อนหรือหลังคณะ กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ เพื่อจะได้แยกทำวีซ่าเดี่ยวให้ท่านเป็นกรณีพิเศษไป
 2. ส่งไฟล์รูปตามขนาดของวีซ่าจีนกำหนด ขนาด 33 มม.x 48 มม. พื้นหลังสีขาว***ห้ามใช้รูปสแกน,หรือถ่ายเอง ต้องถ่ายที่ร้านเท่านั้น พร้อมขอไฟล์จากทางร้าน  + ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานได้ให้ทางบริษัทฯ ผ่านช่องทางไลน์ หรืออีเมลล์ เท่านั้น และวันเดินทางท่านต้องนำหนังสือเดินทางฉบับจริงและต้องเป็นเล่มที่ท่านส่งไปทำวีซ่าหน้าด่านเท่านั้น หากเป็นคนละเล่ม ท่านจะไม่สามารถเดินทางได้  และปริ้นท์วีซ่าหน้าด่านถือไปในวันเดินทางด้วยเพื่อโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่เชคอินสนามบิน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเชคอินได้
 3. วีซ่าหน้าด่านทำได้ 3 ประเทศเท่านั้น คือเฉพาะคนไทย ลาว และมาเลเซีย ส่วนชาติอื่นต้องยื่นวีซ่าจากสถานทูตเท่านั้น
 4. คนไทยที่เคยเดินทางไปเที่ยวในกลุ่มประเทศมุสลิม หรือชาวมุสลิม สามารถยื่นวีซ่าหน้าด่านได้ แต่ต้องไม่โพกศรีษะ หรือคลุมผ้าฮิญาบ
 5. ท่านไม่ต้องกรอกเอกสารอะไรทั้งสิ้น บริษัทฯจะดำเนินการให้เองทั้งหมด เพียงแต่ส่งเอกสารในข้อ 2 เท่านั้น
 6. บริษัทฯจะส่งเอกสารวีซ่าหน้าด่านให้ท่านก่อนการเดินทาง 1 วัน

 

กรุณากรอกข้อมูลในการทำวีซ่าจีน กรณียื่นที่สถานฑูต

ชื่อ                                            นามสกุล                                                                

โทรศัพท์บ้าน                                        โทรศัพท์มือถือ                                               

ที่อยู่_____________________________________________________________________

บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน                                        ความสัมพันธ์                              

เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่ติดต่อกรณีฉุกเฉิน                                                                   

สถานที่ทำงาน /สถานที่ศึกษา                                                                   _________

ที่อยู่                                                                       ____________________________

การเตรียมเอกสารการยื่นวีซ่าจีน

 1. หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (วันหมดอายุ เหลือ 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง)
 1. รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 33 มม.x 48 มม. พื้นหลังสีขาว***ห้ามใช้รูปสแกน,หรือถ่ายเอง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 3. รายละเอียดเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ชื่อสถานที่ทำงาน,ที่อยู่,เบอร์ติดต่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
4-7 ก.พ.58 รถตู้ 10,900 10,900 9,900 2,000

การจอง

 • ชำระมัดจำ 50 % ของราคาทั้งหมด พร้อมพาสปอร์ตตัวจริง
  และเงินส่วนที่เหลืออีก 50 % ทางบริษัทจะมีใบแจ้งหนีกำหนดชำระก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย
  10-14 วันก่อนการเดินทาง
 • การชำระมัดจำโดยการโอนเงิน กรุณาแฟกซ์สลิปเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการโอน หรือส่งเอกสารมาทางไลน์
  การแฟกซ์สลิปเงินโอนเข้ามาที่บริษัท กรุณาเขียนชื่อ สกุล และระบุว่าจองทัวร์อะไร วันที่เท่าไหร่ อย่าแฟกซ์
  เป็นกระดาษสลิปเปล่าๆมาเพราะ พนง.ออฟฟิตจะไม่ทราบว่า เอกสารนี้มาจากผู้ใด

รายการทัวร์รวม

 • รถรับส่งจากเชียงใหม่ - เชียงของ-ลาว-สิบสองปันนา
 • ค่าเอกสารผ่านแดนไทย ลาว จีน
 • ตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุในรายการทัวร์        
 • ตั๋วเข้าชมโชว์เมืองพาราณสี
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว
 • อาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 • น้ำดื่มบนรถ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
 • มัคคุเทศก์และค่าบริการ     
 • ประกันภัยอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาทต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย)

รายการทัวร์ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • อาหาร หรือเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือจากรายการอาหารที่จัดให้
 • ค่ามินิบาร์ในโรงแรม เช่น ค่าซักผ้า ค่าเครื่องดื่มพิเศษในห้องพัก
 • ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
  (ให้ดูตามความเหมาะสม และการบริการ ท่านมี่สิทธิ์ที่จะไม่ให้หากบริการไม่ประทับใจ โดยปกติสามารถให้ 100- 300 บาท)


ข้อแนะนำ และเงื่อนไขอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นทัวร์ Full board เหมาจ่าย ต่อท่าน ทัวร์จะออกได้ต่อเมื่อมีจำนวนผู้เดินทาง 7-8 ท่าน ใช้รถตู้ 1 คัน
  ดังนั้นท่านต้องรวบรวมสมาชิกมาเอง
 • รายการทัวร์นี้เริ่มต้นจาก จ.เชียงใหม่ จบทัวร์ที่เชียงใหม่
 • รายการทัวร์นี้ เมื่อท่านรวมกลุ่มกันมาและได้สมาชิกครบรถตู้ 1 คัน ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง

เอกสารการขอวีซ่า

 • รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว สองใบพื้นหลังสีฟ้า ต้องถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น ห้ามถ่ายเอง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการเดินทางเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิบสองปันนา
Jing Hong


สิบสองปันนา มีความหมายว่า "นาสิบสองพัน" หรือ "นา 12,000 ผืน" อีกนัยหนึ่งก็คือ 12 เมือง มีเมืองเอก คือเมืองเชียงรุ่ง
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑล ยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอดีตเคยดีรับสมญานามว่า
เป็น เมืองพาราณสี ซึ่งหมายถึงดินแดนงดงามในความฝัน เขตสิบสองปันนาเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดของจีน
ที่นี่มีผืนป่าเขตร้อนที่ยังคงสภาพที่อุดมสมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียวในประเทศจีน และขนบธรรมเนียมประเพณีของชนกลุ่มน้อย
อีกทั้งเป็นเมืองชายแดนที่เชื่อมต่อกับพม่าและลาวทำให้เขตสิบสองปันนาเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและต่างชาติเป็นอย่างมาก
โดยในเดือนเมษายนของทุกปีที่นี่จะคับคั่งไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชมการเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์ของชาวไต ( ไทลื้อ )

เขตปกครองตนเองชนชาติไท

สิบสองปันนา ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเขตปกครองตนเองสิบสองปันนามีเนื้อที่รวม
19582.45 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น หนึ่งเมืองได้แก่ เมืองเชียงรุ้ง หรือ จิ่งหง และ สองอำเภอ คือ
อำเภอเมืองหล้า หรือ เหมิ่งล่า และอำเภอ เมืองไฮ หรือ เหมิ่งไห่ สิบสองปันนามีประชากรรวม 850,000 คน ร้อยละ 35
ของประชากรเป็นชนชาติไต ทางการจีนจึงกำหนดให้สิบสองปันนาเป็น เขตปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปันนา
โดยคำว่าสิบสองปันนานั้นเป็นภาษาไทลื้อ หมายถึง นาสิบสองพันผืน หรือสิบสองหัวเมืองนั้นเอง การนับเมืองในอดีตจะยึดพื้นที่เป็นแบบ
นาหนึ่งพันผืนเท่ากับหนึ่งเมือง

ลักษณะภูมิอากาศ

สิบสองปันนามีลักษณะภูมิอากาศแบบลมมรสุมเขตร้อน มีปริมาณฝนและแสงแดดสูง แบ่งเป็น ๒ ฤดู
คือฤดูฝนและฤดูแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ย 21 องศาเซลเซียสตลอดปี เดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายนเป็นฤดูแล้ง เดือนพฤษภาคม –
เดือนตุลาคมเป็นฤดูฝน สิบสองปันนาจึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวแทบทุกฤดูของปี


สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

สวนป่าอรัญญา
สวนป่าอรัญญาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งในเขตสิบสองปันนา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงรุ้ง
ห่างจากเชียงรุ้ง 134 กิโลเมตร อุทยานแห่งนี้ยังคงสภาพที่อุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้อายุหลายร้อยปีอยู่เป็นจำนวนมาก
จุดที่เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวคือ ต้น วั่งเทียนสู้ หรือต้นไม้ชี้ฟ้าซึ่งมีความสูง 80 เมตร สะพานเชือกแขวนที่มีความสูง 30
เมตร และเส้นทางเดินชมป่าท่ามกลางผืนป่าธรรมชาติ การเข้าชมสวนป่าอรัญญานั้นต้องนั่งเรือผ่านจุดที่เป็นแม่น้ำลา
ก่อนจะไปถึงจุดที่เป็นอุยานป่าไม้ โดยใช้เวลาเดินเที่ยวชมราว 2-3 ชั่วโมง

ตลาดเช้าเชียงรุ้ง
ตลาดเช้าเมืองเชียงรุ้งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรุ้ง เป็นแหล่งรวมของสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด
และเป็นที่จับจ่ายสินค้าประจำวันของชาวเมืองเชียงรุ้ง เริ่มตั้งแต่ 6 โมงเช้าจนถึง 6
โมงเย็นโดยตอนเช้าและตอนเที่ยงจะคึกคักเป็นพิเศษ สินค้าในตลาดมีตั้งแต่ ผักสด ผลไม้ ของป่า สัตว์เลี้ยง อาหารพื้นเมือง
ของใช้ประจำวัน เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง ของเล่น เป็นต้น นักท่องเที่ยวนิยมไปเดินชมตลาดตอนเช้าเพราะอากาศเย็น
และได้เห็นสินค้าพื้นเมืองหลากหลาย อีกทั้งเป็นช่วงที่มีชาวบ้านจับจ่ายตลาดคึกคักที่สุดด้วย

สวนป่าดงดิบ
สวนป่าดงดิบสิบสองปันนาอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองเชียงรุ้ง ห่างจากตัวเมืองเชียงรุ้ง ๘ กิโลเมตร
เป็นป่าดงดิบเขตร้อนที่อยู่ใกล้เชียงรุ้งที่สุด ครอบคลุมพื้นที่ราว
1.5หมื่นไร่ ภายในสวนป่าดงดิบมีสภาพป่าเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีพันธ์ไม้เขตร้อนและสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่
มีหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยจำลองและร้านอาหารเรือนรับรองแขกอยู่ภายในสวน
มีการแสดงของชนพื้นเมืองและพิธีแต่งงานของชนกลุ่มน้อยให้นักท่องเที่ยวได้ชม
มีการแสดงการเลี้ยงนกยูงที่สวยงามน่าประทับใจ มีส่วนที่เป็นกรงสัตว์ซึ่งจะมีการแสดงของสัตว์แสนรู้ เช่นเสือ หมี ลิง เป็นต้น
การเดินเที่ยวภายในสวนป่าดงดิบต้องใช้เวลาราวครึ่งวัน นักท่องเที่ยวที่มีเวลาจำกัดสามารถเช่ารถกอล์ฟไปส่งตามจุดต่างๆ
เพื่อเป็นการประหยัดเวลาเดิน หมายเหตุ การแสดงของนกยูงนั้นจะมีเวลาเป็นรอบ ๆ

วัดหลวงเมืองลื้อ
เป็นวัดพุทธนิกายหินยานที่ใหญ่ที่สุดของจีน โดยการลงทุนก่อสร้างโดยบริษัทเอกชนพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด
สิบสองปันนา ยูนนาน ด้วยเงินทุนมหาศาลถึง 350 ล้านหยวน นนาน
ล้านหยวน ภายในวัดมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาแ
ละวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้ว ยังจะเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา
เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และท้ายสุด จะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาท
อีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไตหรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้นอกเหนือจากที่สามารถสืบค้นจาก
"ชุมนุมพระคัมภีร์อักษรธรรมใบลาน" ซึ่งเป็นพระคัมภีร์ใบลานของนิกายเถรวาทที่มีอยู่อย่างแพร่หลายตามวัดวาอารามในสิบสองปันนา
ที่ได้รับการรวบรวมชำระขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่ครบถ้วนที่สุด แล้วพิมพ์เป็นอักษรไทลื้อเก่า ไทลื้อใหม่
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ รวม 6 ภาคเชื่อว่าวัดหลวงเมืองลื้อจะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อของสิบสองปันนาในอนาคต
ไม่ใช่สำหรับชาวพุทธนิกายเถรวาทเพียงอย่างเดียว อันเนื่องจากวัดนี้ได้สร้างอย่างสวยงามบนเนื้อที่หลายพันไร่ริมเชิงเขา
โดยผสมผสานศิลปะพุทธทั้งหินยาน มหายาน และทิเบต รอบๆ วัดจะมีท้าวจตุรบาลแบบจีนยืนตระหง่านอยู่สุดเชิงบันไดนาค
ตรงกลางของที่พักช่วงแรกเป็นที่สถิตของพระพรหมสี่หน้าองค์ทองอร่าม ถัดขึ้นไปพระพุทธรูปปางประสูติ
ซึ่งเป็นรูปปั้นเด็กมีเพียงผ้าคลุมกายพองาม ประทับยืนชี้นิ้วชี้ขึ้นฟ้าและลงดิน
เหมือนกับเป็นปริศนาธรรมให้ขบคิด ในส่วนของตัวโบสถ์ได้สร้างด้วยศิลปะผสมผสานกันระหว่างไทลื้อ พม่า ลาว
แถมยังมีลวดลายคล้ายลายประจำยามและลายขนดแบบของไทยสอดแทรกอยู่
ภายในเป็นจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่เล่าเรื่องพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติเรื่อยไปจนถึงปรินิพพาน การผสมผสานของนิกายเถรว
าท มหายานแบบจีนและทิเบตยิ่งเห็นได้ชัดขึ้นเมื่อเริ่มพิธีเบิกเนตร เพราะจะเริ่มด้วยการสวดของพระนิกายมหายานแบบจีนก่อน
ตามด้วยการสวดของพระทิเบต และท้ายสุดการสวดของพระนิกายเถรวาท 108 รูปที่รัฐบาลจีนเชิญจากวัดต่างๆ ทั่วประเทศ


สวนม่านทิง หรือสวนบ้านถิ่น
สวนม่านทิง หรือสวนบ้านถิ่นในคำไทลื้อ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเชียงรุ้ง มีเนื้อที่ 1.54
หมื่นตารางเมตร เป็นสวนที่มีอายุกว่า 1300 ปี จึงเป็นสวนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเชียงรุ้ง
ในอดีตสวนแห่งนี้เป็นสวนดอกไม้ของเจ้าผู้ปกครองแขวนสิบสองปันนาจึงเป็นสถานที่พักผ่อนของเจ้าแผ่นดินและขุนนางชั้นสูง
และนางสนม ด้านหน้าของสวนม่านทิง มีรูปปั้นทอเหลือของท่านนายก โจวเอินไหล ในชุดไทลื้อ
ในมืออุ้มขันน้ำและใบมะกอกและเล่นสงกรานต์กับชาวบ้าน
รูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านเมื่อครั้งที่ท่านเดินทางมาดูงานที่สิบสองปันนาและได้ร่วมเล่นสงกรานต์กับชาวไทลื้อ
ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก และได้สร้างอนุสรณ์ขึ้นในภายหลัง
ภายในสวนมีต้นโพธ์สองต้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างไทย – จีน
ที่สมเด็จพระเทพฯได้ปลูกไว้เมื่อคราวที่ท่านเสด็จเยือนเมืองเชียงรุ้ง ภายในสวนประกอบด้วย
สวนป่าซึ่งมีต้นขี้เหล็กและต้นไม้ใหญ่มากมาย สระน้ำ กรงนกยูง และศาลาสำหรับพักผ่อน ด้านหลังของสวนม่านทิงมีเจดย์ขาว
และเจดีย์แปดเหลี่ยม

วัดป่าเจ
วัดป่าเจเป็นวัดพุทธหินยาน ( เถรวาส ) ซึ่งตั้งอยุ่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่ 3000 ตารางเมตรในอดีตวัดแห่งนี้
เป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ
ภายในวัดมีวิหารและอุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์
รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน วัดป่าเจนับเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเมืองเชียงรุ้ง
ปัจจุบันมีชาวไทลื้อและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัดอยู่ไม่ขาดสาย

โชว์พาราณสี
เป็นชุดการแสดงที่ดีที่สุดชุดหนึ่งของจีน การแสดงจัดขึ้นภายในโรงละครที่รองรับผู้ชมได้กว่า 500 คน มีการแสดงชุดต่าง
ๆ กว่าสิบชุด โดยการแสดงในแต่ละชุดนั้นมีการจัดฉากการแสดงอย่างพิถีพิถันการใช้ระบบแสง สี
เสียงประกอบการแสดงได้ยอดเยี่ยมและอลังการ การคัดสรรทีมนักแสดงที่มีรูปร่างหน้าตาที่ใกล้เคียงกันทั้งส่วนสูง
ความสวยงามของใบหน้า ท่วงท่าและลีลาการเต้นรำที่อ่อนช้อยชวนมอง การแสดงชุดต่างๆ เป็นการจำลองภาพวิธีชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตำนาน เรื่องราวของชนกลุ่มน้อยในสิบสองปันนา การแสดงจะมีทุกวัน วันละรอบหรือ ๒
รอบนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่สำรองที่นั่ง นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนสิบสองปันนาไม่ควรพลาดการแสดงชุดนี้

หมู่บ้านกั่นหลั่นป้า
หมู่บ้านกั่นหลั่นป้าเป็นหมู่บ้านไทลื้อที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นชุมชนของชาวไทลื้อขนาดใหญ่บนเนื้อที่ ราว 50
ตาราง กิโลเมตร พื้นที่บริเวณนี้เมื่อมองจากเบื่องสูงจะมีรูปร่างคล้ายมะขามป้อม ชาวบ้านจึงเรียกที่นี่ว่า กั่นหลั่นป้า คำว่า กั่นหลั่น
นั้นหมายถึงมะขามป้อม สว่นคำว่าป้านั้นหมายถึงพื้นที่ราบเล่ากันว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาถึงบริเวณนี้
ชาวบ้านได้นำผ้าแพรมาปูบนพื้นเพื่อให้พระองค์เดินผ่าน เมื่อพระองค์เดินผ่านไปแล้วชาวบ้านก็ได้ม้วนห่อผ้าแพรเก็บไว้
จนภายหลังคนไทลื้อได้เรียกที่นี่ว่า เมือง หานคำว่าหานในคำไทลื้อนั้นหมายถึงการม้วนห่อผ้าภายในหมู่บ้านมีบ้านยกพื้นของชาวไทลื้อ
ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสวิถีชีวิตและประเพณีของชาวไทลื้อ หรือลองชิมอาหารปิ้งย่างที่เป็นอาหารพื้นเมืองภายในหมู่บ้านแห่งนี้
ถ้าโชคดีเจอเจ้าของบ้านใจดีเขาจะเชิญผู้มาเยือนขึ้นเรือนไปนั่งในห้องรับแขกด้วย

หุบเขาช้างป่า
เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของสิบสองปันนา
และเป็นศูนย์ฝึกสอนช้างเพียงแห่งเดียวในประเทศจีนด้วย อยู่ห่างจากเมืองเชียงรุ้ง 45 กิโลเมตร
เป็นแหล่งอนุรักษ์ช้างป่าที่ใหญ่ที่สุดของสิบสองปันนา กิจกรรมท่องเที่ยวในอุทยานมีตั้งแต่เดินชมป่า
เดินบนทางยกพื้นเพื่อชมการดำรงชีวิตของฝูงช้างป่า
หรือพักแรมในบ้านพักที่ถูกสร้างขึ้นอยู่บนต้นไม้ ชมการแสดงของช้างซึ่งจัดแสดงวันละ ๒ รอบ
นอกจากนี้ยังมีรถกระเช้าให้นักท่องเที่ยวได้นั่งชมผืนป่าเขตร้อนด้วย

ม่น้ำลั่นชัง ( แม่น้ำโขง )
แม่น้ำ ลั่นชัง เจียง หรือแม่น้ำโขงมีต้นกำเนิดในเขตมณฑล ชิงไห่ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจีน
เป็นแม่น้ำที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ความยาวของแม่น้ำรวม 4909 กิโลเมตร ไหลผ่านประเทศถึง ๖
ประเทศ ได้แก่ จีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ช่วงที่แม่น้ำสายนี้ไหลผ่านประเทศจีนนั้นมีความยาว 2179 เมตร
ตลอดแนวสองฝั่งแม่น้ำโขงนั้นเป็นพื้นที่ ๆเป็นชุมชน และ การเกษตรที่สำคัญ
อีกทั้งเป็นเส้นทางขนส่งทางน้ำเพื่อลำเลียงสินค้ามาเป็นเวลาช้านาน เขตสิบสองปันนาก็เป็นเขตที่แม่น้ำสายนี้ไหลผ่าน
จึงทำให้วิธีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่มีความผูกพันกับสายน้ำนี้อย่างแน่นแฟ้น
การเดินทางจากประเทศไปสิบสองปันนานั้นสามารถโดยสารเรือโดยขึ้นเรือโดยสารได้ที่ท่าเรือเชียงแสน ใช้เวลาเดินทาง
( ทวนน้ำ ) ประมาณ 10 ชั่วโมง และไปขึ้นฝั่งที่ท่าเรือเชียงรุ้งได้

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined

12ปันนา 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.- ธ.ค.62 ราคา 8,998 บาท ( กรุณาสอบถามเพิ่มเติม )

;

©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ