เชียงตุง-วันที่ฝนพรำ


10/5/2557 1:33:44
เชียงตุง-วันที่ฝนพรำ

ทัวร์ต่างประเทศพม่า1เชียงตุง

ทัวร์ต่างประเทศพม่า3เชียงตุง

                            วสันตฤดู ที่เชียงตุง..แม้แต่ดอกผักตบชวา ยังสวยเลยครับ

ทัวร์ต่างประเทศพม่า6เชียงตุง

ทัวร์ต่างประเทศพม่า เชียงตุง เมืองลา สวอนทราเวล บริษัทนำเที่ยวท้องถิ่นภาคเหนือ นำท่านเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 053-218192 www.takethaitour.com

                           ทัวร์ต่างประเทศพม่า17เชียงตุง
               ยางกวง หรือยางโกน เป็นหมู่บ้านปั้นดินเผา ...สารพัดส่งขายทั่วเมืองเชียงตุง

ทัวร์ต่างประเทศพม่า เชียงตุง เมืองลา สวอนทราเวล บริษัทนำเที่ยวท้องถิ่นภาคเหนือ นำท่านเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 053-218192 www.takethaitour.com

                                                 วันสบายๆ...ในเชียงตุง

                                   ทัวร์ต่างประเทศพม่า เชียงตุง เมืองลา สวอนทราเวล บริษัทนำเที่ยวท้องถิ่นภาคเหนือ นำท่านเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 053-218192 www.takethaitour.com
                                       เก้าอี้ใช้สำหรับถอนฟัน....ปัจจุบันก็ยังใช้

ทัวร์ต่างประเทศพม่า เชียงตุง เมืองลา สวอนทราเวล บริษัทนำเที่ยวท้องถิ่นภาคเหนือ นำท่านเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 053-218192 www.takethaitour.com

                    บรรยากาศของการเที่ยวที่จะเพิ่มรสชาติ...คือการชิม อาหารพื้นเมืองคับ

ทัวร์ต่างประเทศพม่า เชียงตุง เมืองลา สวอนทราเวล บริษัทนำเที่ยวท้องถิ่นภาคเหนือ นำท่านเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 053-218192 www.takethaitour.com

                                    หนองตุง....น้ำไม่เคยแห้ง เพราะมีตาน้ำ

ทัวร์ต่างประเทศพม่า เชียงตุง เมืองลา สวอนทราเวล บริษัทนำเที่ยวท้องถิ่นภาคเหนือ นำท่านเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 053-218192 www.takethaitour.com

                              มาทำบุญที่วัด ..และรับประทานอาหารร่วมกัน

ทัวร์ต่างประเทศพม่า เชียงตุง เมืองลา สวอนทราเวล บริษัทนำเที่ยวท้องถิ่นภาคเหนือ นำท่านเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 053-218192 www.takethaitour.com

ทัวร์ต่างประเทศพม่า เชียงตุง เมืองลา สวอนทราเวล บริษัทนำเที่ยวท้องถิ่นภาคเหนือ นำท่านเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 053-218192 www.takethaitour.com

                                         หน้าตาอาหารที่ชาวบ้านทำมาถวายพระ

ทัวร์ต่างประเทศพม่า เชียงตุง เมืองลา สวอนทราเวล บริษัทนำเที่ยวท้องถิ่นภาคเหนือ นำท่านเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 053-218192 www.takethaitour.com

                                       ขอร่วมชิม..นะครับ รสชาติคล้ายเชียงใหม่

ทัวร์ต่างประเทศพม่า เชียงตุง เมืองลา สวอนทราเวล บริษัทนำเที่ยวท้องถิ่นภาคเหนือ นำท่านเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 053-218192 www.takethaitour.com

                                                           ผักผลไม้ปลูกเอง

ทัวร์ต่างประเทศพม่า เชียงตุง เมืองลา สวอนทราเวล บริษัทนำเที่ยวท้องถิ่นภาคเหนือ นำท่านเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 053-218192 www.takethaitour.com

ทัวร์ต่างประเทศพม่า เชียงตุง เมืองลา สวอนทราเวล บริษัทนำเที่ยวท้องถิ่นภาคเหนือ นำท่านเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 053-218192 www.takethaitour.com

ทัวร์ต่างประเทศพม่า เชียงตุง เมืองลา สวอนทราเวล บริษัทนำเที่ยวท้องถิ่นภาคเหนือ นำท่านเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 053-218192 www.takethaitour.com

ทัวร์ต่างประเทศพม่า เชียงตุง เมืองลา สวอนทราเวล บริษัทนำเที่ยวท้องถิ่นภาคเหนือ นำท่านเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 053-218192 www.takethaitour.com

ทัวร์ต่างประเทศพม่า1เชียงตุง

ทัวร์ต่างประเทศพม่า เชียงตุง เมืองลา สวอนทราเวล บริษัทนำเที่ยวท้องถิ่นภาคเหนือ นำท่านเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 053-218192 www.takethaitour.com

                                                        ร้านขายข้าวสาร 

ทัวร์ต่างประเทศพม่า เชียงตุง เมืองลา สวอนทราเวล บริษัทนำเที่ยวท้องถิ่นภาคเหนือ นำท่านเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 053-218192 www.takethaitour.com

                                                       เต้าฮวย..สวย น่ากิน

ทัวร์ต่างประเทศพม่า เชียงตุง เมืองลา สวอนทราเวล บริษัทนำเที่ยวท้องถิ่นภาคเหนือ นำท่านเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 053-218192 www.takethaitour.com

                                           ขนมพื้นบ้าน กล้วย และมันทอด

ทัวร์ต่างประเทศพม่า เชียงตุง เมืองลา สวอนทราเวล บริษัทนำเที่ยวท้องถิ่นภาคเหนือ นำท่านเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 053-218192 www.takethaitour.com